top of page
Screen Shot 2022-09-21 at 21_edited.jpg

We make great games

50

+

Thành viên

40

+

Trò chơi

10M

+

Người dùng hàng tháng

Sun Studio Office Ho chi minh

Về 
Sun.Studio

Founded in 2018, Sun Studio is a game developer on web platforms and mobile devices with more than 1 billion plays

Được thành lập vào năm 2018, Sun.Studio là nhà phát triển trò chơi trên nên tảng web các thiết bị di động với hơn 1 tỷ lượt chơi

Sun Studio Office Ho chi minh
Founded in 2018, Sun Studio is a game developer on web platforms and mobile devices with more than 1 billion plays
strategic partner of the world's leading web-games platforms such as: Facebook Instant Games, Yandex Games, Game Distribution
Sun Studio strategic partner of the world's leading web-games platforms such as: Facebook Instant Games, Yandex Games, Game
Sun Studio Office Ho chi minh
Sun Studio Office
strategic partner of the world's leading web-games platforms such as: Facebook Instant Games, Yandex Games, Game Distribution
Sun Studio Game

Discover our Games

Các trò chơi của chúng tôi được phân phối trên nhiều nền tảng, hiện tại chúng tôi có hơn 10 triệu người dùng hàng tháng 

Môi trường tại 
Sun.Studio

bottom of page